چک لیست ریاضی فصل سوم

تعرفه تبلیغات در سایت
ردیف   نام دانش آموزعددنویسیمحاسباتعددیتقریبجمع وتفریقعددمرکبالگوهاضربوتقسیم1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25       26  &nbs
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 14 بهمن 1396 ساعت: 18:38
ردیف   نام دانش آموزکسر بزرگتر از واحد را می شناسدتمرینات مربوط به کسر بزرگتر از واحد را به درستی انجام می دهدضرب کسرها را انجام می داندتقسیم کسرها را انجام می داندتمرین های مربوط به ضرب کسر را به درستی انجام می دهدتمرین های مربوط به تقسیم کسر را به درستی انجام می دهد ضرب عددهای مخلوط را به درستی انجام می دهد1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12        13        14        15        16        17        18    &nb
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 14 بهمن 1396 ساعت: 18:38
ردیف   نام دانش آموزمفهوم نسبت را می داند.تمرینات مربوط به نسبت رابه درستی انجام می دهد.نسبت های مسا وی را می شنا سد.تمرینات مربوط به نسبت های مساوی را به درستی انجام می دهد.مفهوم تناسب را می داند.جدول تناسب را به درستی می کشد.تمرین های مربوط به تناسب را به درستی انجام می دهد.مفهوم درصد را درک می کند.تمرین های مربوط به درصد را به درستی انجام می دهد. 1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13   &
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 14 بهمن 1396 ساعت: 18:38

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :