چک لیست ریاضی فصل اول

ساخت وبلاگ
چکیده : ردیف نام دانش آموزعددنویسیمحاسباتعددیتقریبجمع وتفریقعددمرکبالگوهاضربوتقسیم1 &n... با عنوان : چک لیست ریاضی فصل اول بخوانید :

ردیف

 

 

 

نام دانش آموز

عددنویسی

محاسباتعددی

تقریب

جمع وتفریق

عددمرکب

الگوها

ضربوتقسیم

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

                          چک لیست درس :        ماه :        نام آموزگار: صمدی         امضاء:

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 14 بهمن 1396 ساعت: 18:38