چک لیست ریاضی فصل دوم

ساخت وبلاگ
چکیده : ردیف نام دانش آموزکسر بزرگتر از واحد را می شناسدتمرینات مربوط به کسر بزرگتر از واحد... با عنوان : چک لیست ریاضی فصل دوم بخوانید :

ردیف

 

 

 

نام دانش آموز

کسر بزرگتر از واحد را می شناسد

تمرینات مربوط به کسر بزرگتر از واحد را به درستی انجام می دهد

ضرب کسرها را انجام می داند

تقسیم کسرها را انجام می داند

تمرین های مربوط به ضرب کسر را به درستی انجام می دهد

تمرین های مربوط به تقسیم کسر را به درستی انجام می دهد

 ضرب عددهای مخلوط را به درستی انجام می دهد

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                  چک لیست فصل دوم ریاضی      نام آموزگار: خانم صمدی           امضاء:

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 14 بهمن 1396 ساعت: 18:38