چک لیست ریاضی فصل دوم | بلاگ

چک لیست ریاضی فصل دوم

تعرفه تبلیغات در سایت

ردیف

 

 

 

نام دانش آموز

کسر بزرگتر از واحد را می شناسد

تمرینات مربوط به کسر بزرگتر از واحد را به درستی انجام می دهد

ضرب کسرها را انجام می داند

تقسیم کسرها را انجام می داند

تمرین های مربوط به ضرب کسر را به درستی انجام می دهد

تمرین های مربوط به تقسیم کسر را به درستی انجام می دهد

 ضرب عددهای مخلوط را به درستی انجام می دهد

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                  چک لیست فصل دوم ریاضی      نام آموزگار: خانم صمدی           امضاء:

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 14 بهمن 1396 ساعت: 18:38