چک لیست ریاضی فصل سوم

ساخت وبلاگ
چکیده : ردیف نام دانش آموزمفهوم نسبت را می داند.تمرینات مربوط به نسبت رابه درستی انجام می د... با عنوان : چک لیست ریاضی فصل سوم بخوانید :

ردیف

 

 

 

نام دانش آموز

مفهوم نسبت را می داند.

تمرینات مربوط به نسبت رابه درستی انجام می دهد.

نسبت های مسا وی را می شنا سد.

تمرینات مربوط به نسبت های مساوی را به درستی انجام می دهد.

مفهوم تناسب را می داند.

جدول تناسب را به درستی می کشد.

تمرین های مربوط به تناسب را به درستی انجام می دهد.

مفهوم درصد را درک می کند.

تمرین های مربوط به درصد را به درستی انجام می دهد.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         چک لیست درس :        فصل :        نام آموزگار: صمدی         امضاء:

 

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 14 بهمن 1396 ساعت: 18:38